Teze o ljudima - Devetnaesta

 
Zanimljivo je da se najveći osobenjaci nalaze među ljudima koji mogu imati sve. Oni su na izvestan način razvratnici misli. Pošto mogu imati sve, oni su i otupeli prema svemu i čine ogromne napore da izađu iz svoje ravnodušnosti.

Comments (0) Posted to Generalna 07/29/2015 Edit

Teze o ljudima - Osamnaesta


Ljudi željni vlasti često se upetljaju u nerazmrsiv splet ambicija i svaki dodir sa njima znači zapetljavanje u novi čvor, gde ne pomaže strpljenje za njegovo raspetljavanje.
Treba imati hrabrosti izvući mač i preseći te čvorove, bez imalo dileme da će se nešto izgubiti, jer osim sopstvene ambicije takvim ljudima ništa nije sveto. 

Comments (0) Posted to Generalna 07/29/2015 Edit

Teze o ljudima - Sedamnaesta


U svakom uglu velikog grada čuči interes. Borba za život i opstanak je okrutna, te često sve postaje na prodaju. Stoga je grad prepun prostih ljudi koji su se obogatili, stekli moć, ..., ljudi običnog lica, očiju punih lukavstva i kože preko koje su terevenke prešle kao kiša preko krovova. Oni govore prilično prigušenim glasom, svojstvenom kukavicama koje baš ni za šta nemaju hrabrosti pa ni za to da punoćom glasa izraze mišljenje, jer ga nemaju, ni glas ni mišljenje, bojeći se i sopstvene senke zapetljane u zakulisnim radnjama i prljavim igrama.

Comments (4) Posted to Generalna 07/27/2015 Edit

Teze o ljudima - Šesnaesta

Neke žene uspeju zavesti muškarce dražima istinske ljubavi i veštinom kurtizana koje se svojim pipcima hvataju za najosetljivija mesta na duši prilagođavajući se neverovatnom gipkošću svim željama, povlađujući slabostima iz kojih one izvlače svoju snagu. 

Comments (0) Posted to Generalna 07/26/2015 Edit

Beleška jedanaesta


Okolnosti su promenljive,načela su stalna. Načela su stožer oko kojeg se okreću igle političkog barometra.

Comments (0) Posted to Generalna 07/26/2015 Edit

Beleška deseta

Novine su imale svoj razvojni put, od listova koji su nekada (davno) prosvećivali narod došle su do toga da laskaju raznim mišljenjima. One koje ne laskaju u opasnosti su da ih ne bude ... Hm? Zakon. Šta može zakon protiv duha naroda? Duh je najopasniji od svih razornih sredstava. Aluzija i dvosmislenosti nikada ni jednom narodu nije falilo. A ideje? Ideja se, vreme je pokazalo već odavno, ne može hi zabraniti ni uništiti, ideja se suzbija drugom idejom. Treba je samo imati. Bolju i jaču.

Comments (0) Posted to Generalna 07/25/2015 Edit

Teze o ljudima - Petnaesta

Nisu tako retka pojava ljudi sa dva lica - šepure se predgrađima dok gradovima nose skute.

Comments (0) Posted to Generalna 07/25/2015 Edit

Beleška deveta

To kretanje velikog klatna koje se zove novac održava svet u vremenu.

Comments (0) Posted to Generalna 07/24/2015 Edit

Teze o ljudima - Četrnaesta


Previše zatvoren u sebe, čovek počne da kržlja kao najneobičnije biljke zatvorene u uskim svetlarnicima koji jedva dobijaju svetlost iznad strana visokih delova zgrade, pa pri dnu neprovetreni, buđaju.

Comments (0) Posted to Generalna 07/21/2015 Edit

Beleška osma

Ispravan život je najbolja osveta neispravnom vremenu.

Comments (4) Posted to Generalna 07/17/2015 Edit

Teze o ljudima – Trinaesta

Neuspeh društva koji ruši vrline na kojima ono (društvo) počiva, sa pobeđenima odbacuje i sve one koji sede na ruševinama tih vrlina.

Comments (2) Posted to Generalna 07/15/2015 Edit

Beleška sedma

 

Najgore je kada dođe vreme da čovek više nema šta reći ...

jedino gore od toga je da nema kome.

Comments (0) Posted to Generalna 07/15/2015 Edit

Reči

 „Ko može sve da kaže, dolazi do toga da može sve i da čini.“To je Napoleonova izreka i lako ju je razumeti.

Comments (0) Posted to Generalna 07/14/2015 Edit

Teze o ljudima – Dvanaesta

Neki ljudi nikada nisu načisto sami sa sobom. 

Njihova taština toliko je velika da je unose čak i u svoje prijateljstvo. Svaka sujeta te vrste odaje strašnu sebičnost, a sebičnost je otrov za prijateljstvo.

Comments (0) Posted to Generalna 07/14/2015 Edit

Beleška šesta


"U kraljevini slepaca, ćoravi su kraljevi."

Comments (0) Posted to Generalna 07/13/2015 Edit


Around here

Categories

Moji linkovi

Generalna

Feeds


Flag Counter