Beleška sedamnaesta

09/07/2015

Tragajući za saznanjima čovek se susreće sa raznim idejama za koje se plašimo da kod dece eventualno mogu zaslepiti moć njihovog rasuđivanja, pa shodno tome se uvek postavlja pitanje da li treba podržati da se te spekulacije uvlače u njih, da im se ne bi obavile oko uverenja i tako ih paralisale.

      * 

Protivnik sam bilo kakvih zabrana te vreste, koje slute na prisilu, kao i same prisile. Baš suprotno, čovek treba da se stalno susreće sa drugim idejama da bi povremeno proveravao svoje stavove i uverenja, da nisu prevaziđeni  ili ih učvršćivao ili menjao...

Međutim, razmišljanje može biti opasno onda kada se njime bavi nerazvijene inteligencija, odnosno osoba bez formiranog stava koja nema izgrađen sistem vrednosti.

Ali opet verujem da kod dece, npr. postoji mehanizam zaštite sadržan u logici. Deca ne prihvataju ništa što im nije logično pod uslovom da su osposobljeni ili nesputani da slobodno misle.

Ona (deca) će tada na svaku izjavu postaviti pitanje. Zašto?Zato mislim da je kontraproduktivno učiti decu šta da misle, treba ih jednostavno osposobiti da razmišljaju.

0 Comments Add your own

Leave a Reply

Dodaj komentar

Zapamti me


Around here

Categories

Moji linkovi

Generalna

Feeds


Flag Counter